Lathund Blododling

Kortversion provtagning av blododlin

Bildblock Sterilt provrör test inuti stående bild
Transwab lila

Provtagning svalg

Svalgprovtagning tonsill

Använd transwab lila

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Svalgprovtagning, tonsiller

Svalgprovtagning

Använd Transwab lila
Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Beställning i TakeCare:

-Aeroba och anaerob
-Aerob anaerob och svamp
Före antibiotikabehandling
______________

Etiketter från TakeCare och blodflaskor

Vid sepsis:
Ta 4 blodflaskor = 2 flaskpar
Gör 2 beställningar, med olika RID nr
Klistra samma RID nr på en aerob + anaerob blodflaska
_____________________

Placera etiketten på blodflaskan rätt

Flaskans fyrkantskod ska synas
Du ska kunna titta in i flaskan

Testar formulär

Lista med kryssrutor eller alternativknappar
Lista med kryssrutor
Bred bild