Om mikrobiologen

Klinisk mikrobiologi utför mikrobiologisk diagnostik av infektionssjukdomar. Du får arbeta med diagnostik på ett av landets största och mest framstående mikrobiologiska laboratorier.

Mikroskopi på mikrobiologen

Vi erbjuder ett stimulerande arbete med patienten i fokus med möjlighet att utvecklas i en dynamisk och föränderlig verksamhet.

Klinisk mikrobiologi har cirka 300 anställda vid laboratorierna i Huddinge och Solna. Vi utför diagnostik av infektionssjukdomar och bedriver forskning och undervisning i samarbete med Karolinska Institutet.

Vårt arbete innefattar både specialanalyser och storskalig analysverksamhet för diagostik av bakterier, virus, svampar och parasiter. Vi arbetar med teknik i framkant, utveckling och ett intensivt förändringsarbete eftersom det sker en snabb teknisk utveckling inom området.

För att kunna behandla patienten på ett optimalt sätt har behovet av mikrobiologisk diagnostik ökat. Vi erbjuder diagnostik dygnet runt för blododling, påvisande av luftvägs- och diarrévirus samt vissa bakterieundersökningar. Förutom att rätt behandling kan sättas in snabbt möjliggör det bland annat att patientens tid på akutmottagningen kan kortas.

Vår Substratenhet producerar agarplattor, buljonger och kemiska lösningar för laboratoriebruk. 

Som medarbetare på Mikrobiologen arbetar du i det dagliga diagnostiska arbetet med fokus på bakteriologi, virologi eller med substrattillverkning. Som ny medarbetare får du stegvis introduktion och utbildning i de metoder och tekniker du ska använda.