Bakteriologi

På bakteriologen jobbar du med att diagnostisera infektioner orsakade av bakterier, svampar och parasiter.

Vi identifierar bakterier, svamp och parasiter med hjälp av olika metoder som odling, molekylärbiologi och mikroskopi. Här är möjligheterna till kompetensutveckling och variation är goda.

Avläsning av bakterieodling vid digital arbetsstation

Bakterier

På Bakteriologen arbetar vi med manuell och automatiserad odling av patientprov, samt art -och resistensbestämning. Vi använder ett av Sveriges mest avancerade och automatiserade analyssystem för bakterieodling.

Odlingsplattorna tolkas genom avläsning på datorskärm. Vi använder både analysinstrument och manuella metoder för att identifiera bakterier.

Till bakteriologen hör också vårt säkerhetslaboratorium för diagnostik av Mykobakterier och Tuberkulos.

Svamp 

På laboratoriets svampenheter utförs diagnostik av jästsvamp, dermatofyter och mögel. Diagnostiken utförs med odling, mikroskopi och molekylärdiagnostik.

Parasiter

På parasitlaboratoriet letar vi efter olika typer av parasiter som magtarm- och blodparasiter till exempel malaria. Här använder vi både molekylära analyser och manuella metoder som mikroskopi.

Sommarjobb på bakteriologen

Intervju med sommarjobbare på mikrobiologens bakteriologiska laboratorium