Medicinsk enhet Klinisk kemi

Välkommen till Klinisk kemi! Nedan följer en sammanfattning av vårt verksamhetsomfång.

Klinisk kemi stödjer vårdens behov av snabb diagnostik av de vanligaste komponenterna i blod, urin och ryggmärgs vid våra dygnet runt-bemannade centrallaboratorier på sex sjukhus i Stockholm: Karolinska Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus.

Vi erbjuder också provtagning och preanalytisk hantering till vård och forskning, samt i ökande omfattning patientnära diagnostik i sluten- och öppenvården från Hallstavik i norr till Nynäshamn i söder. En effektiv standardisering av våra mätmetoder garanterar ett likvärdigt analysresultat, oavsett i vilket av våra laboratorier ett givet prov analyseras.

Klinisk kemi erbjuder en nära och kvalitetssäkrad laboratoriemedicinsk service och står också för funktionsundersökningar, patientnära analyser, utveckling av analysmetoder, utbildning och laboratoriemedicinskt stöd i form av medicinsk konsultation avseende t ex analysval för att bäst spegla biokemiska processerna hos människan vid hälsa och sjukdom, liksom tolkning av olika analysresultat.

Med en bred kompetens ombesörjer vi också utbildning inom patientsäker provtagning och preanalytisk provhantering, inte minst hos våra beställare som själva står för sin provtagning.

Våra mer krävande analyser är centrerade till special-laboratorierna i Solna och Huddinge, där verksamheten bedrivs i nära samarbete med forskningen inom olika områden.

Spetskompetens finns inom koagulation, inflammation, lipidmetabolism, hemolytisk anemi och alkoholmarkörer. Laboratoriet utför också uppdragsanalyser till forskare och läkemedelsföretag, vilket administreras via Studiecenter för laboratoriemedicin.

Nyheter på vår startsida