Förvaring och hantering av blodprover – generell anvisning

Förvaring, hantering och centrifugeringsrutiner av blodprover. Speciella rutiner kan gälla för vissa analyser, vilket framgår i respektive provtagningsanvisning.

Blodprover som inte får centrifugeras, helblod

Prover som analyseras på hela blodvätskan inklusive blodkroppar benämns helblod. Ofta används systembeteckningen B- (= blod) tillsammans med ämnet som ska analyseras, till exempel B-Hemoglobin.

Förvaring

 • Prover till Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi/cytologi kan förvaras i rumstemperatur till påföljande dag om inget annat anges.
 • Prover till Klinisk farmakologi ska förvaras i kyl över natt om de inte kan skickas samma dag, undantag 5-FU, se provtagningsanvisning.

Blodprover som ska centrifugeras, serum och plasma

Rör utan tillsats av antikoagulantia centrifugeras, ovanvätskan utan blodkroppar benämns serum. Systembeteckningen är S- (= serum), till exempel S-Androstendion.

Rör med tillsats av antikoagulantia centrifugeras, ovanvätskan utan blodkroppar benämns plasma. Systembeteckningen är P- (= plasma), till exempel P-Natrium. De vanligaste antikoagulantia är EDTA, heparin och citrat.

Förvaring innan centrifugering

 • Vissa prover kräver snabbt omhändertagande efter provtagning, se provtagningsanvisningar.
 • Provrören förvaras stående.
 • Undvik att ställa provrören i direkt solljus, för vissa analyser krävs att röret ljusskyddas.
 • För Klinisk kemi gäller att blodprov efter provtagningen generellt kan förvaras i rumstemperatur upp till 4 timmar innan centrifugering.

Förvaring efter centrifugering,  Klinisk kemi

Rör med gel

 • Prover ska förvaras i väl förslutna rör i kyl i väntan på transport om inget annat anges.
 • Om transport sker senare än påföljande dag måste serum/plasma från gelröret hällas av i ett speciellt avhällningsrör (utan tillsats) som försluts väl. Avhällningsröret ska vara märkt med serum eller plasma. Avhällt prov kan förvaras i kyl tre dygn efter provtagning. Vid längre tids förvaring ska provet frysas och skickas fryst.

Rör utan gel

 • Serum/plasma från rör utan gel ska hällas av direkt efter centrifugeringen. Avhällningsröret ska vara märkt med serum eller plasma.
 • Prover förvaras i väl förslutna rör i kyl i väntan på transport om inget annat anges.
 • Vissa prover måste frysas inom viss tid efter provtagning. Fyll avhällningsröret endast till hälften eftersom vätskans volym blir större när den fryser. Förslut röret och frys i -20°C eller -70°C vilket framgår av provtagningsanvisningarna.

Centrifugeringstider, g-tal och tider