Sällsynta hälsotillstånd inom primärvården

Välkomna till en heldagskonferens arrangerad av Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet och primärvården Region Stockholm-Gotland.

Sällsynta hälsotillstånd definieras som diagnoser som förekommer hos färre än 1/2000. Varje enskild diagnos berör få individer, men gruppen som helhet är stor och idag uppskattas en halv miljon människor i Sverige leva med en sällsynt diagnos.

Symtomen kan uppträda i olika åldrar. Diagnoserna kan drabba alla organ och ge komplexa livslånga behov. Exempel på sällsynta diagnoser är intellektuell funktionsnedsättning, syndrom med missbildningar, medfödda ämnesomsättningsrubbningar, medfödda skelettsjukdomar, primär imunbrist, neuromuskulära sjukdomar och barncancer.

För att föbättra vården och göra den mer jämlik för personer med sällsynta diagnoser behövs ett nära sammarbete mellan primärvård, specialistvård och habilitering. Under denna dag kommer världsledande forskare och kliniker pressentera det senaste inom det sällsynta området.

Mer information och program kommer längre fram.

Målgrupp

Primärvård, specialistvård, kliniska- och prekliniska forskare, studenter, intresserad allmänhet.

Datum och tid

Den 27 mars 2025

Plats

Sune Bergströms Aula
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kostnad

Dagen är kostnadsfri och det kommer att bjudas på lunch och fika.

Anmälan

Sker senast den 27 februari 2025, men du kan redan nu anmäla dig, för att säkra din plats, genom att fylla i formuläret nedan.

 

Anmälan till Sällsynta hälsotillstånd inom primärvården