Remittering

NHV-enheter och kontaktinformation

Kontaktuppgifter

 • Teamet för medfödda metabola sjukdomar barn, Mottagning Barnendokrinologi och metabola sjukdomar​
  Kontaktsjuksköterska: 08-123 773 18 ​
  Akuta frågor från hälso- och sjukvården: 08-123 750 37

 • Teamet för neurometabola sjukdomar barn, Barnneurologmottagningen ​
  Kontaktsjuksköterska: 08- 123 720 78​

 • Teamet för neurometabola sjukdomar vuxna, Neurologmottagningen
  NHV koordinator: 08 123 872 22​

 • Teamet för medfödda metabola sjukdomar vuxna, Mottagning endokrinologi​
  NHV koordinator: ​

Laboratorieutredning

För laboratorieutredning (biokemisk och/eller genetisk) vid misstanke om medfödd metabol sjukdom respektive porfyriutredning används dessa remisser:

Laboratorieutredning (biokemisk och/eller genetisk) vid misstanke om medfödd metabol sjukdom

Porfyriutredning utförs endast vid Porfyricentrum/CMMS, Karolinska Universitetslaboratoriet.

Remisser för laboratorieutredning inkl porfyriutredning och mitokondrieutredning skickas till:

Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS)
Anna Steckséns gata 47, L7:05
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Klinisk bedömning vid misstänkt metabol sjukdom

Till remiss för klinisk bedömning barn/vuxen bifogas: 

 • Sammanfattande journalanteckningar
 • Sammanfattning av relevanta labfynd
 • Svar på genomförda radiologiska undersökningar, samt remiss för eftergranskning av MR undersökningar
 • Tillväxtkurva (barn)

Remiss till NHV-enhet bör utfärdas av läkare från specialistvården. Egenremisser tas inte emot.

Remiss för klinisk bedömning/ställningstagande till avancerad behandling barn skickas till:​

Barnneurologmottagningen QB82 ​
Teamet för neurometabola sjukdomar barn​
Astrid Lindgrens Barnsjukhus​
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna​
171 76 Stockholm​

Barnendokrin och metabola sjukdomar QB83​
Teamet för medfödda metabola sjukdomar barn ​
Karolinska Universitetssjukhuset ​
171 76 Stockholm​

Remiss för klinisk bedömning/ställningstagande till avancerad behandling vuxna skickas till:​

​Neurologmottagningen Huddinge​
Teamet för neurometabola sjukdomar vuxna​
R52/R54​
Karolinska Universitetssjukhuset ​
141 86 Stockholm​

Mottagning endokrinologi QD63​
Teamet för medfödda metabola sjukdomar vuxna ​
Karolinska Universitetssjukhuset Solna​
171 76 Stockholm ​