Magnetkameraundersökning, (MR) Radiologi Solna

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Undersökningen görs för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar.

Du kan undersökas flera gånger utan risk för strålskador, eftersom magnetkameran tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor (magnetisk resonanstomografi, MR).

Hitta till oss

När du ska besöka oss anmäler du dig först i huvudkassan på Eugeniavägen 3. Därefter hänvisas du till vår reception med internadress B6:11 som du enklast når med hiss B till våning 6.

Tidbokning telefonnummer: 08 517 753 00

Inför undersökning eller behandling

Remiss och kallelse

För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din läkare.
Läs noga igenom din kallelse som mer i detalj talar om hur du ska förbereda dig inför just din undersökning. Här får du annan allmän viktig information.

  • Kontakta oss du är gravid
  • Lämna smycken och piercing hemma

Sjukresekort

Om du är berättigad till sjukresa ska den mottagning eller avdelning som skickat din remiss till oss, ladda ditt sjukresekort för tur- och returresa.

Avboka och boka om din tid

Om du behöver avboka eller boka om din tid så gör gärna det så snart som möjligt men senast 24 timmar före besöket. Du ringer 08-517 753 00 eller loggar in på 1177.se och använder Vårdguidens e-tjänster.

Om du inte avbokar tid och inte kommer, måste du betala för besöket. Frikortet gäller inte. Du behöver även en ny remiss från din läkare för att få ny tid.

Parkering

Om du kör bil, kom gärna i god tid till ditt besök för det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser.

Betalning och anmälan

Undersökningen kostar 200 kronor. Frikort gäller. Det kostar inget för barn och ungdomar under 18 år.
Ta med dig legitimation och kallelsen och anmäl dig i receptionen.

Akuta patienter röntgas först, så det kan därför bli väntetider. Oftast behöver du inte förbereda dig på något särskilt sätt inför en undersökning, men det finns vissa undantag. Läs noga igenom din kallelse där du hittar mer information om just din undersökning. Tag med kallelsen när du kommer till besöket hos oss.

Förberdelser

Innan du undersöks får du svara på ett antal frågor som är viktiga att du svarar sanningsenligt på. Kan vara frågor om du har en pacemaker inopererad eller om du har fått in metallsplitter i ögonen någon gång. 

Ska du undersöka magen kan du behöva undvika att äta eller dricka något fyra timmar innan undersökningen.

Nycklar, kontokort, mobiltelefoner, klockor och hörapparater ska du lämna utanför magnetrummet, eftersom magnetfältet kan förstöra dem på olika sätt. Till exempel kan din klocka gå sönder, informationen i kreditkortet kan raderas och elektroniken i mobiltelefoner kan påverkas.

Under undersökning eller behandling

När du skall undersökas får lägga dig på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Där får du ligga stilla medan bilderna tas som tar mellan 20 och 45 minuter. En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.

Undersökningen känns inte, men vissa kan tycka att det är obehagligt att ligga stilla i det trånga undersökningsutrymmet. Säg till i förväg om du tror att det kommer kännas obehagligt. Du kan då få ett lugnande läkemedel innan undersökningen. Du får även ta med dig en vän eller närståendet, som också kan kännas lugnande.

Det låter ganska mycket när magnetkameran tar bilderna, så om du vill kan du använda hörselskydd under undersökningen. Om du är känslig för ljud kan du använda både öronproppar och hörselkåpor. Be personalen om hjälp så att hörselskyddet sitter på ordentligt innan undersökningen börjar.

Till skillnad från en vanlig röntgenbildtagning används inte någon röntgenstrålning när du undersöks med magnetkamera. Därför kan du undersökas flera gånger utan att riskera att påverkas av strålning. En del kallar undersökningen för magnetröntgen, men det är ett felaktigt namn eftersom magnetkameran inte bygger på röntgenteknik..
Ibland behövs kontrastmedel i samband med undersökningen.

Kontrastmedel är ett slags vätska som gör att förändringar i kroppen syns tydligare.Kontrastmedlet kan ges direkt i blodet. Du får det då genom en liten nål, oftast i armen. Innan du får kontrastmedlet får du lämna ett blodprov för att undersöka njurarnas funktion. Visar provet att njurarna fungerar dåligt får personalen avväga om du kanske ska avstå från att få kontrastmedel i blodet.

Ska du undersöka magens organ kan du få dricka kontrastmedlet, oftast mellan två och fyra timmar före själva undersökningen. Kontrastmedlet påverkar inte njurfunktionen. Om du ska undersöka organen i bäckenet kan du få kontrastmedel i ändtarmen som ett litet lavemang.

Efter undersökning eller behandling

I de flesta fall får du lämna sjukhuset direkt efter undersökningen. Har du fått ett lugnande läkemedel får du inte köra bil efteråt. Har du fått ett läkemedel som påverkar ögonen är det olämpligt att köra bil efter undersökningen. Annars kan du leva som vanligt.

Svaret på undersökningen går till den läkare som beställde undersökningen och det är av den läkaren du får svaret på undersökningen av.