Datortomografi (DT/CT), Radiologi Solna

Datortomografi görs för att läkaren ska få mer information än vad en vanlig röntgenundersökning ger.

Datortomografi (förkortas DT eller CT) kallas ibland för skiktröntgen, att jämföras med slätröntgen som är ett annat ord för vanlig röntgen. Skiktröntgen avbildar kroppen i tre dimensioner, istället för som vid slätröntgen ge en tvådimensionell bild.

 

Datortomografi kan användas för att undersöka de flesta av kroppens organ. Datortomografen är en röntgenapparat som sänder små röntgenstrålar från olika vinklar genom kroppen.

Hitta till oss

När du ska besöka oss anmäler du dig först i huvudkassan på Eugeniavägen 3 eller 23. Infomation om vilken kassa som är närmast finns i din kallelse. Därefter hänvisas du till vår reception.

Tidbokning telefonnummer: 08 517 753 00

Inför undersökning eller behandling

Remiss och kallelse

För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din läkare. Om din remiss behöver skickas till annat ställe på grund av lång väntetid, så får du och din läkare ett brev med information om var vi skickat din remiss.

Läs noga igenom din kallelse som mer i detalj talar om hur du ska förbereda dig inför just din undersökning. Här får du annan allmän viktig information.

  • Kontakta oss du är gravid
  • Lämna smycken och piercing hemma

Sjukresekort

Om du har rätt till sjukresa ska den mottagning eller avdelning som skickat din remiss till oss, ladda ditt sjukresekort för tur- och returresa.

Avboka och boka om din tid

Om du behöver avboka eller boka om din tid så gör gärna det så snart som möjligt men senast 24 timmar före besöket. Du ringer 08-517 753 00 eller loggar in på 1177.se och använder Vårdguidens e-tjänster. 

Om du inte avbokar tid och inte kommer, måste du betala för besöket. Frikortet gäller inte. Du behöver även en ny remiss från din läkare för att få ny tid.

Parkering

Om du kör bil, kom gärna i god tid till ditt besök för det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser.

Betalning och anmälan

Undersökningen kostar 200 kronor. Frikort gäller. Det kostar inget för barn och ungdomar under 18 år.
Ta med dig legitimation och kallelsen och anmäl dig i receptionen.

Akuta patienter röntgas först, så det kan därför bli väntetider.

Under undersökning eller behandling

Förberedelser

Det är viktigt att du dricker mycket vätska, tre till fyra glas vatten innan undersökningen.

Diabetiker som använder läkemedel med metformin

Du behöver sluta med medicinen i samband med undersökningen om en kontrastinjektion ska göras, eftersom det finns en liten risk för att kroppens balans av mjölksyra rubbas. Diabetesläkemedel som innehåller metformin är till exempel Glucophage och Avandamet.

Prata med din läkare om när du kan börja ta medicinen igen och om blodsockret behöver kontrolleras extra noga. Oftast får du ta ett blodprov och sedan börja med medicinen igen efter två dygn.

Allergiker

Tala om för din läkare om du är allergisk mot röntgenkontrastmedel så den uppgiften skrivs in i remissen. Om din undersökning ändå kräver att du ska ta kontratsmedel, får du kortison och antihistamin dagen innan och samma dag som undersökningen så att det inte ska bli en allergisk reaktion.

Njursjuka

Om du har en njursjukdom som kraftigt försämrat njurens funktion, ska du inte ha kontrastmedel i blodet. Om din undersökning ändå kräver att du ska ta kontratsmedel så genomförs undersökningen med en väldigt liten mängd kontrastmedel.

Undersökningen

Du får ligga på en brits som förs genom en stor öppning i datortomografen som är öppen åt båda håll. En sköterska pratar med dig under tiden via mikrofon och högtalare och talar om för dig vad som sker. Detta tar bara någon minut och hela undersökningen 5 till 20 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Drick vatten

Om du har fått kontrastmedel i blodet ska du dricka mycket med vatten under det första dygnet efter undersökningen, så kontrastmedlet sköljs bort.

Om du druckit kontrastvätska i samband med undersökningen, kan du bli lite orolig i magen.

Allergiska reaktioner

Ibland kan vissa på sena allergiska reaktioner som till exempelutslag på kroppen. Du ska då höra av dig till den röntgenavdelning du gjorde undersökningen på.

Svar

Svaret på datortomografiundersökning går till den läkare som beställde undersökningen och det är av den läkaren du får svaret på undersökningen av och även kan ställa dina frågor till.