Ultraljud, Radiologi Huddinge

Ultraljud är ljud som vi inte hör. Ljudet skickas ut från en ultraljudsgivare och studsar mot olika skikt eller strukturer i kroppen och skapar en bild av det som undersöks.

Vi utför ultraljudsundersökningar av bukorgan, kärl och hålrum samt ytliga organ på vuxna och barn. Vi utför även dagligen undersökningar med kontrast av lever, punktioner och biopsier.

Inför undersökning eller behandling

För att vi ska kunna utföra en korrekt undersökning krävs en remiss från din läkare.

Observera att detta är vad som gäller allmänt hos oss inför ditt besök. Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse.

Under undersökning eller behandling

Oftast får du ligga på rygg eller på sidan vid din undersökning. För att det ska uppstå kontakt mellan den kroppsdel som ska undersökas och utrustningen stryks först gel ut, sen förs en ultraljudsgivare över kroppsdelen. Det är inte farligt och gör inte ont.

Efter undersökning eller behandling

När du är undersökt skall bilderna granskas och ett röntgensvar kommer skrivas och gå till den läkare som skrivit remissen.

Observera att detta är vad som gäller allmänt hos oss efter ditt besök. Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse.