Skelett-, lung- och barnröntgen, Huddinge

Slätröntgen kan kallas vanlig röntgen eller konventionell röntgen. Detta kan utföras på skelett, tarmar, matstrupe, njursten och lungor. När barn undersöks med slätröntgen görs det på en egen sektion på vår avdelning.

Skelettundersökning utförs vid misstanke om slitförändringar i leder eller rygg, vid utredning av reumatologiska sjukdomar eller oklara smärtor i rygg och extremiteter.

Slätröntgen av lungor utförs för att ställa diagnos på infektions-, tumör-, hjärt- och lungsjukdomar. Vi gör även vissa undersökningar av matstrupe och tarmar samt njurröntgen vid kontroll av njurstenars läge.

På barnröntgen genomförs röntgenundersökningar av andningsorgan, skelett, urinvägar, mag- och tarmkanal. Om barnundersökning ska göras med annan teknik än slätröntgen hänvisar vi er till respektive sektion.

Inför undersökning eller behandling

Vid vissa undersökningar är det mycket viktigt att du förbereder dig på rätt sätt. Läs därför kallelsen. På många slätröntgenundersökningar behövs ingen speciell förberedelse. Det är bra om barn som ska genomgå lite mer krävande undersökningar såsom till exempel MUC, colon, eller tunntarmspassage får gå till Lekterapin som förberedelse inför undersökningen.

Under undersökning eller behandling

Vid en slätröntgenundersökning kommer vi att ta minst två bilder ibland flera. För att vi skall kunna hjälpa dig att få en rätt diagnos kommer du att hålla den kroppsdel som du har problem med i flera olika lägen.

Tiden varierar stort beroende på vilken undersökning du ska göra men du kan komma att behöva vara på röntgenavdelningen i minst en timme.

För att vi skall kunna se tarmar och urinvägar kan du komma att få kontrastmedel.

På vårdavdelningarna för barn och här på röntgen finns fotopärmar där undersökningarna beskrivs med bild och enkel text som barnen kan titta i. Barnen kan ta med egen videofilm hit för att titta på under undersökningen.

I kallelsen som skickas hem till dig inför röntgenundersökning finns mer upplysningar gällande den undersökning som du eller ditt barn ska genomgå.

Efter undersökning eller behandling

Kontakta tidsbeställningen, på kontaktinformationen ovan, om du har diabetes, haft en reaktion mot kontrastmedel tidigare eller om du har frågor.