Magnetkamera, Radiologi Huddinge

Undersökning med Magnetkamera eller Magnetisk Resonans Tomografi (MR) som det också kallas. Magnetkameran tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor, alltså ingen röntgenstrålning.

För att få göra en undersökning krävs remiss från läkare. När remissen kommer till oss granskar en radiolog den, och prioriterar utifrån vad som står på remissen. Den prioriteringen styr vilka typer av bilder som behöver tas och när det ska ske.

Inför undersökning eller behandling

På grund av ett mycket kraftigt magnetfält i hela rummet är det viktigt att du meddelar oss om du har pacemaker, opererats i huvudet eller hjärtat, har metallföremål i kroppen som till exempel metallsplitter, nervstimulator, proteser, piercing, tandställning eller shunt.
Lämna värdesaker hemma eftersom ingenting får tas med in i undersökningsrummet, dina kläder får du låsa in i et t skåp hos oss.

Observera att detta är vad som gäller allmänt hos oss inför ditt besök. Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse.

Under undersökning eller behandling

Du får ligga på ett undersökningsbord som förs in i en tunnel som är ca 60 cm i diameter, knappt 1.5 meter lång och öppen i båda ändarna. Under bildtagningen hör du ett kraftigt knackande ljud. Undersökningen är uppdelad i bildserier som tar mellan 1-10 minuter. Du kan när som helst under undersökningen påkalla vår uppmärksamhet genom en signalanordning. Vi kan även prata med dig mellan bildserierna samt erbjuda avkopplande musik. Om du har besvär med att vistas i trånga utrymmen kan vi erbjuda lugnande medicin.

Dina anhöriga och/eller personal får gärna vara med i undersökningsrummet men de måste svara på säkerhetsfrågor angående operationer med mera, sedan bedömer vi om det är tillåtet att gå in i undersökningsrummet.

Efter undersökning eller behandling

Har du fått ett lugnande medicin får då inte köra bil under ett dygn efter undersökningen.

Observera att detta är vad som gäller allmänt hos oss efter ditt besök. Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse.