Från remiss till svar - Röntgenkliniken Huddinge

Vad som händer från det att din läkare skrev remiss till det att du får ett svar på undersökningen.

Remissen skrivs

Vid ditt besök hos din läkare skriver han/hon en röntgenremiss med en frågeställning och beskriver ditt sjukdomstillstånd och om du tar några mediciner.

När remissen kommer till oss på Radiologi Huddinge

Vår röntgenläkare prioriterar din remiss utifrån vad din läkare har skrivit på remissen och därefter bestäms när undersökningen ska göras.

Kallelse skickas till dig

Ett brev, kallelse, skickas till dig med tid för undersökningen och information om du behöver förbereda dig på något sätt.

När du kommer hit

Du anmäler dig i vår reception och visar legitimation i form av körkort, pass eller annan legitimation med foto. Personalen som ska göra undersökningen kommer och hämtar dig i väntrummet.

Undersökningen

Du får ligga upp på ett undersökningsbord som är anpassat för den undersökning du ska göra. Personalen talar om för dig om hur det går till. Det kan behövas sprutas läkemedel i armen och personalen kommer då att sätta ett plaströr i armen.

Hur får du svar på undersökningen?

Efter undersökningen tittar vår röntgenläkare på bilderna och skriver ett svar till din läkare som skickade remissen till oss, som också ger dig svaret på undersökningen.