Punktionsmottagningarna - Remissinformation

Till Klinisk patologi och cancerdiagnostiks punktionsmottagningar kan patientansvarig läkare skriva remiss för undersökning och mikroskopisk diagnostik.

Patientremisser

Elekronisk remiss

  • Elektronisk remiss/beställning skrivs av ansvarig läkare i remisshanteringssystemet Take Care som används av Region Stockholm.
  • Elektronisk remis görs via den Multidisciplinära beställningsvyn i Take Care. Remissen ska enbart sparas och inte skickas.
  • För att få svar direkt in i journalsystemet krävs ett EDI-avtal med Region Stockholm, ett avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet och uppkoppling mellan de ingående systemen. Läs mer på "Beställa analyser - våra remiss och svarsalternativ".

Pappersremisser

  • Vid analysbeställningar kan du använda pappersremisser som du beställer kostnadsfritt från oss. Papperssvar skickar vi till alla som inte har tillgång till elektroniska direktsvar eller webbsvar.
  • Du som beställer på pappersremisser behöver säkerställa att du har den senaste versionen när du beställer analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet. En gammal remissversion kan medföra att alla analyser inte kan utföras eller besvaras. Se våra aktuella remissversioner
  • I webbutiken kan du beställa remisser och övrigt materiel.

Packning och transport

Prov och eventuell pappersremiss skickas enligt information på sidan "Packning och transport"

Bokning av tider

Tidsbokning gör patienten själv via 1177 eller via telefon 08-123 743 07.