Sista steget innan yrkesrollen

Karolinska Universitetslaboratoriet tar varje år emot biomedicinska analytikerstudenter som får göra sina avslutande examensarbeten inom funktionens pågående forskning och metodutveckling. Det är en viktig del av uppdraget som universitetslaboratorium och arbetet med att främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom forskning och utbildning.

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utförs vanligtvis med koppling till ett forskningsprojekt där studenten får använda sina kunskaper och färdigheter från utbildningen. Det är ett tillvägagångssätt som bidrar till att generera ny kunskap genom att studenten får dra nya slutsatser eller besvara en frågeställning.

Under det gångna året har 16 studenter valt att göra sitt examensarbete på Karolinska Universitetslaboratoriet.


En av dessa är Andrea Nordström vars arbete handlade om att validera en metod för koncentrationsanalys av ett immunsupprimerande läkemedel.

– Utöver Karolinska Universitetslaboratoriet tittade jag på andra möjligheter och skrev bland annat till många forskare. Anledningen till att valet föll på Karolinska Universitetslaboratoriet var att jag tyckte att de kunde erbjuda mig ett väldigt strukturerat upplägg med god handledning. Det märks att de som handleder studenter har erfarenhet och vet under vilka moment man kan behöva extra stöd. Det underlättar enormt då examensarbetet är ett stort projekt.

I dag arbetar Andrea som biomedicinsk analytiker på bakteriologen vid Karolinska Universitetslaboratoriet i Huddinge. Hon menar att den verksamhetsförlagda utbildningen, i kombination med hennes examensarbete, på många sätt lagt grunden till att hon valt att fortsätta som anställd på laboratoriet

– Det skapar förstås en trygghet att redan som student få en inblick i flödet av arbetsuppgifter, dynamiken och hur vi samverkar med andra yrkesgrupper. Jag samlade på mig mycket kunskap under min utbildning och det är väldigt roligt att nu få omsätta det jag lärt mig i praktiken.

 

Lisa Wiklund är utbildningsansvarig på Medicinsk Diagnostik Karolinska och en av laboratoriets adjungerade kliniska adjunkter. En roll som bland annat innebär att hon är involverad i arbetet med att ta emot studenter som vill göra sina examensarbeten på laboratoriet.

Att kunna erbjuda examensarbeten är viktigt då det ger oss möjlighet att lyfta fram KUL som en spännande framtida arbetsgivare. Verksamheten kan dessutom utföra fler förbättringsarbeten och metodutveckling tack vare den extra arbetskraft som examensarbeten innebär. Dessutom är det utvecklande för oss inom KUL då vi som handledare fortsätter att hålla vår kompetens på en hög nivå och bidrar med viktiga utvecklings- och forskningsinsatser.

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Text: Katarina Brandt, ETC kommunikation