Besök oss på laboratoriet

Studerar du till Biomedicinsk analytiker på Karolinska Institutet så är du välkommen att boka studiebesök hos oss på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Varmt välkommen på studiebesök på Medicinsk diagnostik Karolinska

Inom Medicinsk Diagnostik Karolinska samlas multidisciplinära verksamheter, världsledande expertis, forskning i framkant och utbildning av morgondagens specialister. Precisionsmedicin, dygnet runt-diagnostik och artificiell intelligens är områden som ständigt utvecklas för att identifiera mer tillgängliga individanpassade utredningar och behandlingar. Detta är möjligt tack vare våra kompetenta och engagerade medarbetare som varje dag driver vården framåt, för våra patienters bästa.

Studiebesöken tar ca 2.5 timme. Anmälan krävs då antal platser är begränsade!

Nya datum för studiebesök publiceras under januari.

Studiebesök i Huddinge 24 maj

Datum: fredag den 24 maj

Tid: kl 13.00-15.30

Var: Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, samling vid Hisshallen C2 64-66

Under studiebesöket får ni besöka tre specialiteter, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk patologi och cancerdiagnostik samt Klinisk kemi.

Klinisk immunhematologi tillhandhåller blodkomponenter till patienter på ett kvalitetssäkert sätt dygnet runt. Vi utför även serologiska utredningar och analyserar kopplat till blodgivning, blodtransfusioner, transplantationer och mödravård.

Klinisk patologi och cancerdiagnostik undersöker vävnader och celler för att utreda och diagnosticera sjukdomar, ffa cancer. Proverna analyseras morfologiskt och cytologiskt samt på cell-, protein- och molekylär nivå med moderna och kvalitetssäkrade metoder. Svaren är avgörande för att ställa rätt diagnos och även för att förutsäga vilken behandling som är bäst lämpad för patienten.

Klinisk kemi har en avgörande roll i vårdens behov av snabb diagnostik. Vi utför akuta analyser i blod, ryggmärgsvätska, urin och faeces inom områdena hematologi, allmän- och immunkemi, koagulation, övrig kemi och mikrobiologi. Centrallaboratorierna är bemannade dygnet runt och finns på sex akutsjukhus i Region Stockholm. Vi ansvarar även för preanalytisk hantering för vården och forskare.

 

Studiebesök Solna 21 maj

Datum: Tisdag den 21 maj 

Tid:kl 13.00-15.30

Var: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, samling Anna Steckséns gata 51

Under studiebesöket får ni besöka tre specialiteter, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk genetik och genomik samt Klinisk kemi.

Klinisk immunologi utför immunologiska analyser inom områdena allergi, autoimmunitet och inflammation.  Arbetet är omväxlande med både manuellt- och automatiserat analysarbete med olika analystekniker såsom multiplex, immunflourescens, ELISA och nefelometri. Vi är ackrediterade, arbetar kvalitetssäkrat och strävar efter ständiga förbättringar för att höja kvaliteten på våra analyser och effektivisera verksamheten.

Klinisk genetik och genomik är ett regionalt centrum specialiserat på genetik och genomik. Här utförs laboratoriediagnostik av genetiska sjukdomar, fosterdiagnostik och hematoligiska maligniteter. Vi utför genetiska tester mot ärftliga sjukdomar, fertilitetsproblem och avvikelser i fosterstadiet. Vid hematoligska maligniteter utförs genetiska utredningar för att bistå vid diagnos och att påvisa eventuella avvikelser som styr behandlingen och påverkar prognosen.  Klinisk genetik och genomik är uppdelat i tre enheter; Molekylär, Cytogenomik och Prenatal.

Klinisk kemi har en avgörande roll i vårdens behov av snabb diagnostik. Vi utför akuta analyser i blod, ryggmärgsvätska, urin och faeces inom områdena hematologi, allmän- och immunkemi, koagulation, övrig kemi och mikrobiologi. Centrallaboratorierna är bemannade dygnet runt och finns på sex akutsjukhus i Region Stockholm. Vi ansvarar även för preanalytisk hantering för vården och forskare.

Studiebesök på laboratoriet

Önskat datum för studiebesök

Våra verksamheter

Datum för studiebesök publiceras en gång/termin.