Magnetkamera, Neuroröntgen Solna

Magnetkamera är en undersökningsmetod där man inte använder röntgenstrålar, man använder sig av en stark magnet och radiovågor. Magnetkamera är en av flera undersökningsmetoder som används för att upptäcka och kartlägga olika sjukdomstillstånd.

Tidsbokning:

Telefon: 08-123 716 90
Måndag-Torsdag: 9.30-11.30

Hur går undersökningen till

Du kommer att få ligga på ett undersökningsbord, som åker in i magnetkameran. En tunnel som är ca 1,5 meter lång och 60 cm i diameter. Det är viktigt att det område som ska undersökas hamnar i mitten av tunneln.

När bildtagningen pågår kommer maskinen att låta väldigt mycket. Du kommer att få hörselskydd där du kan lyssna på radio eller egen medhavd CD-skiva. Personalen kommer även att prata med dig via hörselskydden.

Du kommer att få en liten boll att hålla i handen som du kan trycka på vid behov och få kontakt med personalen när undersökningen pågår.

När bildtagningen pågår är det viktigt att du ligger alldeles stilla (vid rörelse blir bilderna suddiga och måste tas om).

Varje bildserie pågår i ca 3-10 minuter.

Mellan varje bildserie kommer personalen och prata med dig och tala om hur länge nästa bildserie pågår.

Undersökningen tar ca 45 minuter upp till 1,5 timme, lite beroende på vad vi undersöker.

Kontrastmedel

Ofta behöver vi ge kontrastmedel när vi gör undersökningen för att kunna se blodkärlen och eventuella förändringar.

Då sätter vi ett plaströr i ett blodkärl i armen som sitter under hela undersökningen. Efter ca halva undersökningen kommer vi att ge dig kontrastmedel genom den.

Inför undersökning eller behandling

Viktigt innan undersökningen!

Med kallelsen får du tiden för din undersökning men även ett frågeformulär du ska fylla i innan undersökningen och ta med och lämna till personalen som utför undersökningen på dig.

Om du har svarat ja på någon av frågorna, Kontakta oss - uppgifter vart du vänder dig finns i din kallelse.

Om du har svårt att ligga stilla pga. smärta. Kontakta oss - uppgifter vart du vänder dig finns i din kallelse.

Du har möjlighet att få lugnande innan undersökning, tänk på att du inte kan köra bil efteråt.

Du får inte var sminkad när vi utför undersökningen,

Ta gärna av dig smycken och percingar och lämna dessa hemma.

Under undersökning eller behandling

När du kommer till oss får du byta om till en patientskjorta, plocka av dig alla lösa metallföremål. Dina värdesaker får du låsa in i ett skåp, nyckeln får du ta med in på undersökningsrummet och lägga på anvisad plats.

Du har möjlighet att ta med någon om du känner dig orolig inför undersökningen, Det är viktigt att medföljare inte har något av metall inoperarat i kroppen (kommer att få fylla i ett frågeformulär) samt plocka av sig allt av metall.

Efter undersökning eller behandling

Efter undersökningen får du gå hem.

Svaret på undersökningen får du av läkaren som skrev remissen.