Datortomografi, Neuroröntgen Solna

Datortomografi är en av flera undersökningsmetoder man använder för att upptäcka och kartlägga olika sjukdomstillstånd.

Tidsbokning

Telefon: 08-123 716 90
Måndag - Torsdag: 9:30-11:30 
Fredag:Stängd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vad är datortomografi?

Datortomografi är en undersökningsmetod där man använder röntgenstrålar. Röntgenröret roterar runt det objekt man undersöker och röntgenstrålarna fångas upp av en detektor på motsatt sida av röntgenröret. Efteråt produceras bilder av den strålning som fångades upp av detektorn med hjälp av en avancerad dator.

Hur går undersökningen till?

Du ligger på ett undersökningsbord som sakta rör sig genom en öppning i datortomografen samtidigt som röntgenbilder tas. Under pågående bildtagning är det viktigt att du ligger alldeles stilla, vid rörelse blir bilderna suddiga och måste eventuellt tas om. Undersökningen tar mellan 10–30 minuter, beroende på vad vi undersöker.

Kontrastmedel

Ibland behöver vi ge kontrastmedel när vi gör undersökningen för att kunna se blodkärlen och eventuella förändringar. Då sätter vi in en liten plastkateter i ett blodkärl i armen. Den sitter kvar under hela undersökningen och tas bort innan du går hem. Bortsett från nålsticket är undersökningen helt smärtfri.

Inför undersökning eller behandling

Du kommer att få en kallelse med tid och plats för undersökningen med posten.

Om du någon gång tidigare fått en allergisk reaktion när du fått kontrastmedel: kontakta oss - uppgifter var du vänder dig finns i din kallelse.

Är du tablettbehandlad diabetiker? Kontakta oss - uppgifter var du vänder dig finns i din kallelse.

Behöver du tolk så meddela oss det, i god tid innan ditt besök.

Ta av smycken och piercingar och lämna dessa hemma. Vi ansvarar inte för medtagna värdesaker.

Du behöver inte vara fastande inför undersökningen hos oss.

Svar på undersökningen får du alltid av den läkare som skrev remissen.

Under undersökning eller behandling

Du kommer att få ligga på ett undersökningsbord med huvudet i ett skallstöd.

Vi kommer eventuellt att sätta in en liten plastkateter i din arm.

Till plastkatetern kommer vi att koppla en kontrasmedelsinjektor.

När undersökningen är klar tar vi bort plastkatetern.

Efter undersökning eller behandling

Du får gå hem.

Svar på undersökningen får du av läkaren som skrev remissen.