Angiografi, Neuroröntgen Solna

Syftet med angiografi (kärlröntgen) är att i detalj undersöka eventuella förändringar i hjärnans, halsens och ryggmärgens blodkärl.

Hur går undersökningen till

Du får ligga upp på ett undersökningsbord, där du förbereds inför undersökningen. Personalen steriltvättar båda ljumskarna och rakar rent från hår. Därefter sterilklär man dig med ett operationslakan från fötterna upp till hakan.

Personalen som utför undersökningen är sterilklädda.

Läkaren bedövar den ljumske där man planerar att gå in med katetern (tunn plastslang) som man ska utföra undersökningen med. När man har katetern på plats sprutar man kontrastmedel och tar bilder under tiden.

Du är alltid inneliggande på vårdavdelning när man gör undersökningen.

Varför gör man undersökning?

Åderförkalkning av kroppens artärer (syreförande blodkärl) är mycket vanligt. Lindrig åderförkalkning ger inga besvär, men när förträngningen blir kraftigare kan detta medföra bildning av blodpropp.

Om detta sker i en halsartär kan man drabbas av blodpropp i hjärnan, så kallat slaganfall eller stroke. Man kan även drabbas av andra sjukdomstillstånd i kärlen i hjärnan, till exempel aneurysm (försvagning av kärlväggen) vilket kan orsaka en hjärnblödning.

Behandling

Vid NeuroCentrum finns en grupp läkare bestående av neurologer, neuroradiologer och neurokirurger som gemensamt studerar resultaten från dina undersökningar och din sjukdomshistorik. På så sätt kan man rekommendera den behandling som verkar mest lämplig för dig.

Med hjälp av angiografi kan man göra behandling direkt i kärlet utan att göra en öppen operation. Vid förträngningar av kärlet gör man en vidgning och lägger in ett stent. Stent är ett slags rörformat metallnät som vidgar förträngningen och fungerar som en armering (förstärkning) av kärlväggen.

Vid aneurysm lägger man coils (små, små spiraltrådar) i bubblan som bildats vid försvagningen av kärlväggen.

Innan eventuell behandling

Din behandlande läkare kommer att prata med dig och ge information om hur behandlingen för just dig kommer att gå till, eventuella risker, komplikationer samt förväntat resultat.

Inför undersökning eller behandling

Du kommer att få en kallelse med posten innehållande tid för undersökningen/behandling samt vilken vårdavdelning du ska infinna dig på.

Kallelsen innehåller även förberedelser för just den undersökning/behandling du ska genomgå.

Du måste alltid berätta för din läkare om du är överkänslig mot kontrastmedel och bedövningsmedel, samt om du är tablettbehandlad diabetiker.

Under undersökning eller behandling

Du kommer ner till röntgenavdelningen och får träffa personalen som ska vara med vid undersökningen/behandlingen. Du får även träffa läkaren som utför undersökningen/behandlingen.

Du får ligga upp på undersökningsbordet, personalen steriltvättar och klär dig.

Du har från avdelningen en infartskanyl i armen och kan via den få lugnande medicin om det behövs.

Undersökningen/behandlingen genomförs.

Efter undersökningen/behandlingen tar man bort katetern (tunna slangen) man har haft i kärlet via ljumsken och sätter ett "tryck" (femstop) över insticksstället för att det inte ska blöda efter undersökningen/behandlingen.

Efter undersökning eller behandling

När du är tillbaka på avdelningen ska du ligga i sängen i fyra timmar.

Därefter får du röra dig och pröva att stiga upp, alltefter hur du mår och om det inns risk för blödning i ljumsken.

Om blödning uppstår tillkalla personal!

När du kommer hem efter undersökning

Om du efter hemkomsten får ont från insticksstället eller andra besvär bör du i första hand kontakta den vårdavdelning du varit på.

Vi rekommenderar att du sjukskriver dig undersökningsdagen samt dagen efter. Påföljande vecka bör du inte träna, lyfta tungt, undvika långa promenader och att gå för mycket i trappor.

När du kommer hem efter behandling

Följ de föreskrifter du fått av din läkare.