Kontaktuppgifter

Nedan information riktar sig främst till vårdgivare och remittenter.

Verksamhetschef
Eva-Lena Zachrisson

 

Sektion 1
Sektionschef
Johan Lundberg

 

Sektion 2
Sektionschef
Tobias Granberg

 

Sektion 3
Sektionschef
Sara Jonmarker Jaraj

 

Sektion Neurointervention
Chef
Dick Sonnéll

 

Vårdenhetschef
Karin Ossmer

 

Omvårdnadschefer
Daniela Vingren
Mirjana Vukusic

Postadress Solna

Bild och Funktion
ME Neuroradiologi
B5:18
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Postadress Huddinge

Bild och Funktion
ME Neuroradiologi
O-huset plan 4
141 86 STOCKHOLM