Från remiss till svar - Neuroröntgen Solna

Här beskriver vi vad som händer från det att din läkare skrev remiss till det att du får ett svar på undersökningen

Remissen skrivs

Vid ditt besök hos din läkare skriver han/hon en röntgenremiss med frågeställning och anamnes (beskriver ditt sjukdomstillstånd och ev. mediciner)

När remissen anländer till oss

Vår radiolog (röntgenläkare) prioriterar din remiss utifrån vad din läkare har skrivit på remissen.
Radiologen avgör därefter när undersökningen ska göras.

Remissen går vidare till tidbokning

Ett brev skickas till dig med tid för undersökningen och ev. förberedelser.

När du kommer för undersökning

Du anmäler dig i Centralkassan eller i någon av våra ankomstterminaler och du kommit och får legitemera dig med körkort, pass eller annan legitimation med foto. Personalen som ska göra undersökningen kommer och hämtar dig i väntrummet.

Undersökningen

Du får ligga upp på ett undersökningsbord, anpassat för den undersökningstyp du ska göra. Personalen kommer att instruera dig om hur det går till. Det kan behövas sprutas läkemedel i armen och personalen kommer då att sätta ett plaströr i armen.

Hur får du ditt svar på undersökningen?

Efter undersökningen kommer vår radiolog att titta på bilderna och skriva ett svar till den läkare som skrev remissen. Du kommer att få svar från din läkare. Röntgenavdelningen ger inga svar.