MR - en bild blir till

Hur får man bilder med magnetkamera?

Vid undersökning med magnetkamera (MR) använder man sig av en stark magnet, radiovågor och radiomottagare för att ta bilder. Det används inga röntgenstrålar.

Människokroppen innehåller ca 70% vatten. Med hjälp av den starka magneten ställer man alla vattenmolekyler i magnetfältets riktning när man kör in dig i tunneln.

Man slår på radiovågen under en millisekund, och alla vattenmolekyler tippar. När radiovågen slås av strävar alla vattenmolekyler att återgå till utgångsläget och avger då den energin som vi tillförde med radiovågen. Energin mäts med radiomottagaren (som vi kallar spole) vid en viss given tidpunkt.

Beroende på vilket organ vattnet finns i tar det olika tid för vattenmolekylen att återgå till sitt ursprungsläge.Det innebär att man kan titta på olika saker med att använda olika tider när vi avläser signalen.Vi tar några olika bildserier för att kunna se om det finns några sjukdomstillstånd.

För att veta varifrån i kroppen signalen kommer måste man variera magnetfältet lite grann. Det gör man med något man kallar gradienter. Gradienterna gör att man får ett rutmönster där signalen har olika frekvenser. När gradienterna jobbar låter det mycket inne i kameran, ju fortare gradienterna jobbar (det förkortar undersökningstiden) desto högre ljud inne tunneln.

När vi har fångat upp vår signal med radiomottagaren, skickas signalerna till en kraftfull dator som bygger bilder av signalen.

För att få bra bilder tar man bilden 2 -3 gånger och lägger bilderna ovanpå varandra. Därför är det väldigt viktigt att du ligger stilla under hela bildtagningen. Annars hamnar inte bilderna exakt ovanpå varandra. Bilden blir suddig och måste tas om, vilket förlänger undersökningstiden.