Forskning på Barnröntgen

Karolinska Universitetssjukhuset har ett forskningsuppdrag.

Forskningsuppdraget på Medicinsk Enhet Barnradiologi (ME Barnradiologi) är att sprida innovativt arbete inom avbildning av spädbarn, barn och foster/gravida kvinnor med hjälp av avancerad teknik för avbildning.

På ME Barnröntgen bedrivs projekt som överbryggar grundforskning och klinisk forskning, det vill säga translationell forskning som i stort sätt är relaterad till alla olika undersöknings- och sjukdoms områden.

Vi följer det internationella regelverket ICH-GCP (International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice) som följer rådande lagar och regelverk för forskning samt FN-konventionen om barns rättigheter (barnkonventionen) från 1989 som från och med den 1 januari 2020 blev svensk lag.