Transport till ECMO Centrum

ECMO Centrum Karolinska är ett av en handfull centra i världen som transporterar patienter mellan sjukhus under pågående ECMO-behandling

ECMO-teamet möjliggör start av ECMO-behandling redan på hemsjukhuset

ECMO transportteam på väg att hämta patient. Foto: Danish Saroee

Sedan 1996 har vi haft möjlighet att åka till hemsjukhuset för och att starta ECMO-behandlingen, om patienten är för sjuk, instabil, för att flyttas. När patienten stabiliserats med hjälp av ECMO påbörjas transporten till Stockholm. Vanligtvis kan transporten påbörjas inom 1 - 2 timmar beroende på transportmöjligheter. Såväl nyfödda till äldre barn och vuxna transporteras med hjälp av intensivvårdsambulans, helikopter, jetflyg eller försvarets Herculesplan. Från 1996 till december 2021 har ECMO-teamet transporterat totalt 1200 patienter.

Vid vissa tillfällen då vi vid ECMO Centrum redan vårdar flera patienter med ECMO-behandling kan det vara svårare att frigöra personal, därför är vi tacksamma om ni kontaktar oss i ett tidigt skede för att få lite längre tid på oss att organisera transporten. Vid en tidig kontakt kan det även finnas möjlighet att transportera patienten till ECMO Centrum utan stöd av ECMO-behandling.

Om patienten är för sjuk för att transporteras kommer ECMO-teamet till er och startar ECMO-behandlingen för patienten på intensivvårdsavdelningen där patienten befinner sig. Därefter transporterar vi patienten till ECMO Centrum. Transporten sker med IVA-ambulans, jetflyg, helikopter eller försvarets Herculesplan beroende på väder, vind och avstånd, vi ordnar arrangemanget för den transporten. Men då ECMO-teamet kommer med flyg behöver vi er hjälp med arrangemang för en stor transportbil/buss som möter upp vid flygplatsen för 4 - 5 personer och cirka 350 kg utrustning, inklusive ECMO-maskinen. När patienten och ECMO-teamet ska tillbaka till flygplatsen behöver vi en stor IVA-ambulans och en stor transport/buss för tre personer och en del av utrustningen.​

ECMO Transport är avancerad logistik

Om teamet inte har koll på logistiken så kan patienten stå där utan rätt vård. ECMO teamet har gedigen erfarenhet av att hantera logistiken vid transport och genomsnittstiden tills dess att patienten ligger på ECMO från larm är ungefär 4 timmar.

ECMO-teamet består av anestesiolog, sjuksköterska och kirurg, anställda vid ECMO Centrum, för start och transport med ECMO. ECMO Centrum har beredskapslinjer som bemannas med erfarna ECMO-sjuksköterskor och läkare dygnet runt, året runt, kontakta ECMO-jouren, telefon: 08-123 780 50. Vi tar med oss den utrustning som behövs för kanylering och all annan utrustning som behövs för ECMO.

Hemsjukhusets förberedelser inför ECMO-behandling