Kontaktinformation ECMO

Har du en patient du tror kan vara hjälpt av ECMO-behandling?

Ring ECMO-jouren direkt

Telefon: +46 8 123 780 50 

Vi uppskattar att ni ringer tidigt så vi kan få möjlighet att diskutera patienten och planera för en eventuell transport.

ECMO IVA
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Akademiska stråket 14
Plan 8
Telefon: 08-123 780 00

Sektionschef
Jonas Berner
Telefon: 08-123 772 49

Medicinskt ledningsansvarig
Lars Falk
Telefon: 08-123 740 40

Omvårdnadschef
Guillerma Björndahl
Telefon: 08-123 725 95

Omvårdnadschef
Henrik Bucht
Telefon: 08-123 708 86

Admin. koordinator
Rita Bexar
Telefon: 08-123 780 16

Admin. koordinator/Chefsstöd
Tanja Dobrosavljevic
Telefon: 08-123 780 58

Postadress:
ECMO Centrum
F8:77
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Akademiska stråket 14
171 76 Stockholm

E-post: ECMO Centrum