Propofolkurs(2)

Kursutvärdering Propofolkurs

1. I Vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna träningsmålen?
2. I vilken utsträckning anser du att kursens upplägg varit lämplig för att uppnå träningsmålen?
3. I vilken utsträckning anser du att simulator/filminspelning varit till stöd för att uppnå målen?
4. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att stödja ditt lärande under kursen?
5. Kommer du för egen del kunna tillämpa det Du lärt dig i din kliniska vardag?
9. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen?
10. Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din?
11. Hur upplevde du det teoretiska innehållet i föreläsningarna dag 1?
12. Hur upplevde du framförande och pedagogik av föreläsningarna dag 1?
13. Har du någon gång misstänkt att medicinteknisk apparatur du använt i ditt yrke utsatts för en cyberattack?
14. Hur stor är din oro för att den medicintekniska apparaturen som används på din arbetsplats ska utsättas för cyberattacker?