Instruktörskurs

Kursutvärdering Instruktörskurs

1. Vilket omdöme ger du undervisningen CRM- Crew Resource Management?
2. Vilket omdöme ger du undervisningen CRM - Att bedöma prestation A-Team?
3. Vilket omdöme ger du undervisningen kring Evidens?
4. Vilket omdöme ger du undervisningen Setting the Scene?
5. Vilket omdöme ger du undervisningen Återkoppling / Debrifing?
6. Vilket omdöme ger du momentet Workshop patientsimulering?
7. Vilket omdöme ger du momentet Pedagogiska problem?
8. Vilket omdöme ger du undervisningsmomentet "Hur går vi vidare"?
9. Fick du tillräckligt med information inför kursen (hemsidan, välkomstbrevet etc) ?
10. I vilken grad uppfylldes de angivna utbildningsmålen?
11. Var utbildningens pedagogiska arbetsformer anpassade till utbildningens mål och innehåll?
12. Kommer du att för egen del att kunna tillämpa det du lärt dig ?
13. Hur bedömer du utbildningen som helhet?
14. Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din?
18. Har du någon gång misstänkt att medicinteknisk apparatur du använt i ditt yrke utsatts för en cyberattack?
19. Hur stor är din oro för att den medicintekniska apparaturen som används på din arbetsplats ska utsättas för cyberattacker?