Kursutvärdering BKT

Kursutvärdering BKT

1. Hur svarade utbildningen mot utbildningsbeskrivningen?
2 Uppfylldes de angivna utbildningsmålen avseende teoretiska kunskaper?
3. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende praktiska färdigheter
4. Var utbildningens pedagogiska arbetsformer anpassad till utbildningens mål och innehåll?
5. Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag
6. Har utbildningen givit dig stöd att förmedla din nyvunna kompetens vidare till kollegor i din verksamhet?
7. Hur bedömmer du utbildningen som helhet?
8. Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din?
13. Har du någon gång misstänkt att medicinteknisk apparatur du använt i ditt yrke utsatts för en cyberattack?
14. Hur stor är din oro för att den medicintekniska apparatur som används på din arbetsplats ska utsättas för cyberattacker?