Ventrikelsköljvätska, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för Mykobakterier, se separat anvisning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter se separat anvisning Mykobakterier
Provtagning:
Använd Plastflaska ren me​d ytterhylsa
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA (TB)​

Provtagningen ska ske på fastande mage, max 100 mL/flaska. Två prov från olika dagar rekommenderas.
- Vuxna, använd 200 mL sterilt vatten
- Barn, använd 10 mL sterilt vatten

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
  • Transporthylsa ska alltid användas
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutin. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet. Anges på anvisning för Mykobakterier.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​