Ventrikelsköljvätska, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för Mykobakterier, se separat anvisning.
Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter se separat anvisning Mykobakterier
Provtagning:

Ventrikelsköljvätska

Använd Plastflaska ren me​d ytterhylsa
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA (TB)​

Provtagningen ska ske på fastande mage, max 100 mL/flaska. Två prov från olika dagar rekommenderas.
- Vuxna, använd 200 mL sterilt vatten
- Barn, använd 10 mL sterilt vatten

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Plastflaska ren

- Förvara provet kylt.
- Transporthylsa ska alltid användas

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutin.

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svarstid för Mykobakterier.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​