Papillomvirus genotypning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Humant papillomvirus (HPV)
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion med vissa papillomvirus
Papillomvirus som orsakar vårtor på huden är inte inkluderande i diagnostiken.

Beställ: Papillomvirus (HPV)-DNA, typning -Cx
Beställ: Papillomvirus (HPV)-DNA, typning -Övr. Ange typ av prov på Lokalisation. Exempelvis slemhinnelesioner i mun och svalg samt övriga biopsier eller kondylom. 

Tilläggsinformation

Humant papillomvirus, HPV orsakar vårtor i hud, luftvägar och i genitoanal vävnad samt är en känd orsak till livmoderhalscancer. Genetiskt olika HPV typer infekterar specifikt antingen hud eller slemhinnor. Bland de genitala typerna finns en lågrisk- och en högriskgrupp med avseende på uppkomst av livmoderhalscancer. Lågriskgruppen orsakar ofarliga könsvårtor (kondylom).
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Papillomvirus (HPV)-DNA, typning cervix
- cytobrushprov i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning, borsten ska vara täckt av vätska.
- cellsuspension i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning

Papillomvirus (HPV)-DNA, typning övrigt
- vävnad, biopsi, minst 2 mm biopsi i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- prov från annan slemhinna: cellsuspension i Sterilt provrör.
Skrapa celler med provpinne och slamma i 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
  • Prover i fysiologisk koksalt kan förvaras högst 24 timmar i kylskåp.
  • Bör transporteras kylda, cirka 4°C.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Papillomvirus (HPV)-DNA, typning: Svar lämnas inom 2-3 veckor.
Vid positivt resultat lämnas svar på papillomvirus-typer och riskgrupp anges.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​