Bassängvatten odling

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Vatten (bassäng), bakterieodling
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av bakteriehalten i vatten från rehab-bassänger.
Metod:
Kvantitativ odling med bestämning av totalt antal heterotrofa bakterier CFU/ mL vatten och antal viabla Pseudomonas aeruginosa CFU/ 100 mL vatten.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi alternativt utskrivbar Remiss Konsultation. Beställningen utförs endast på pappersremiss.

Ange på remissen
- avsändare, telefonnummer
- provtagningsdatum och klockslag
- önskad analys: Bassängvatten odling
Provtagning:
Bild: Flaska med 3,5% natriumthiosulfat med transportväska

Använd 300 mL flaska med 0,2 mL 3,5% natriumthiosulfat. Beställ flaskan från laboratoriet, hygien.mikrobiologi.karolinska@regionstockholm.se

- fyll flaskan med 200-300 mL bassängvatten
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara kylt: Vid behov ska provet kylas ned före transport.
  • ​Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 20 timmar.
  • Transportera provet kylt i utskickade transportväskor. 
  • Väskan ska plomberas med vit plombering för att visa att väskan innehåller prov. Beställ vit plombering i Webbutiken.
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svar lämnas inom en vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​
Kommentar:
Detektionsgräns för heterotrofa bakterier är 5 CFU/ mL vatten, och för P. aeruginosa 1 CFU/ 100 mL vatten.