Hemoglobin Lepore genotyp, DNA-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hb Lepore
Rapportnamn: DNA-Hb Lepore
Indikationer / kompletterande analyser:
Undersökning på DNA-nivå (DNA-Hb Lepore) kan konfirmera identiteten av en hemoglobinvariant, som vid undersökning på proteinnivå (Hemoglobinfraktioner) inger misstanke om att vara Hb Lepore. Det är viktigt att identifiera Hb Lepore då denna Hb-variant funktionellt motsvarar ett beta-thalassemi-anlag, utan att ge den för heterozygot beta-thalassemi typiska stegringen av HbA2-halten. Denna undersökning identifierar endast den vanligast förekommande formen av Hb Lepore, dvs Hb Lepore Boston/Washington.
Metod:
PCR RFLP
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremiss finns att skriva ut.

Beställningen omfattar, förutom genotypning av Hb Lepore, även analys av B-Hemoglobinfraktioner. Genotypning utförs normalt endast i fall där utfallet av B-Hemoglobinfraktioner är förenligt med förekomst av Hb Lepore.​
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS Provet får inte centrifugeras eller frysas!

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per månad.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För mer information, kontakta Klinisk kemi telefon 08-123 719 99.