Fibrin, lösligt, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • SF
 • Soluble Fibrin
 • FM
 • Fibrinmonomer
Rapportnamn: P-Fibrin, lösligt
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation)
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​​ 

Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 min
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G (alt. 10 min i 3000 g)
 • Plasman överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov
 • Rumstemperatur, max 8 timmar
 • Fryst vid förvaring längre än 8 timmar
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:

Enhet: mg/L
< 6
Referensintervallet gäller från 16 år.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Kontrollera att det inte finns ett koagel i provet, se Centrifugering av blodrör.
Om det finns koagel så kan plasman från röret inte användas, utan måste kasseras. Ta ett nytt prov