Antitrombin (Tromb), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: P-Antitrombin(Tromb)
Indikationer / kompletterande analyser:

Venös och arteriell trombosutredning. Släktutredning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Nefrotiskt syndrom.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.
 
Transporteras till Klinisk kemi inom 3,5 timmar.

 
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 3,5 timmar
Centrifugering: 
  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
  • Plasman
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov
  • Rumstemperatur, max 6 timmar
  • Fryst vid förvaring längre än 6 timmars förvaring
Transport av frysta prover:
  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
 
​Enhet: kIE/L ​
​< 5 dagar​0,39-0,87
​5-30 dagar​0,41-0,93
​1-3 mån​0,48-1,08
​4-5 mån​0,73-1,21
​ ≥ 6 mån​0,80-1,20
​ ​Pediatriska referensintervall är något osäkra.


 
Felkällor: Trombinhämmare (Dabigatran) ger falskt förhöjda värden av Antitrombin (Tromb) vilket kan maskera Antitrombinbrist. Hos dessa patienter beställs istället Antitrombin (FXa) på konsultremiss eller elektroniskt genom analysen P-Spec Koag (PPP).
Svarsrutiner:

Analys av Antitrombin (Tromb) utförs dagligen.
(Antitrombin (FXa) utförs varannan vecka.)

Ackreditering:

Ja