Antitrombin (Tromb), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: P-Antitrombin(Tromb)
Indikationer / kompletterande analyser:

Venös och arteriell trombosutredning. Släktutredning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Nefrotiskt syndrom.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.
 
Transporteras till Klinisk kemi inom 3,5 timmar.

 
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 3,5 timmar

Centrifugering 

  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
  • Plasman
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov

  • Rumstemperatur, max 6 timmar
  • Fryst vid förvaring längre än 6 timmars förvaring

Transport av frysta prover

  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen)

  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress

Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

 

Referensintervall:
Enhet: kIE/L
< 5 dagar ​0,39-0,87
​5-30 dagar 0,41-0,93
​1-3 mån 0,48-1,08
​4-5 mån 0,73-1,21
≥ 6 mån 0,80-1,20
Pediatriska referensintervall är något osäkra.
 
Felkällor: Trombinhämmare (Dabigatran) ger falskt förhöjda värden av Antitrombin (Tromb) vilket kan maskera Antitrombinbrist. Hos dessa patienter beställs istället Antitrombin (FXa) på konsultremiss eller elektroniskt genom analysen P-Spec Koag (PPP).
Svarsrutiner:

Analys av Antitrombin (Tromb) utförs dagligen.
(Antitrombin (FXa) utförs varannan vecka.)

Ackreditering:

Ja

Kommentar:

Kontrollera att det inte finns ett koagel i provet, se Centrifugering av blodrör.
Om det finns koagel så kan plasman från röret inte användas, utan måste kasseras. Ta ett nytt prov