Extraktion av DNA

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • Bankning av DNA
  • DNA- isolering
Indikationer / kompletterande analyser:

Alla frågeställningar där DNA-baserad diagnostik efterfrågas.

Prov kan förvaras på Klinisk genetik i väntan på senare analys om kunden så önskar.

Metod:

DNA extraheras och sparas

Remiss:
Elektroniskt i Take Care: "Biobankning av DNA"
Pappersremiss: "Klinisk genetik - Generell" finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Laboratoriet tar emot alla typer av kärnförande celler för DNA-isolering.


Till exempel:

  • Venöst blod, rör med tillsats av EDTA
  • Saliv, provtagningsmateriel med tillvägagångssätt finns att beställa från Klinisk genetik, tel 517 70844.
  • Buccalceller, skrap från kindens insida.
  • Amnion
  • CVB 
  • med mera
Vid frågor ring, tel 51773921

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvaras i rumstemperatur, ordinarie postgång kan användas
För prover som skickas med post, se information här​.
Ackreditering:

Ja