NARP, genetisk diagnostik, DNA-

CMMS

Alternativt sökord: Neuropati, ataxi och retinitis pigmentosa, genetisk diagnostik
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid klinisk misstanke om NARP (neuropati, ataxi och retinitis pigmentosa).

I första hand rekommenderas muskelbiopsi.
Utförs på CMMS.

Metod:

PCR och sekvensering av mtDNA.

Remiss:

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Provtagningsdatum och -tid
 • Provtagningsmaterial
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering

OBS! Ange alltid personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn för familjemedlem med känd sjukdom samt hur patienten är släkt med denna.

Provtagning:

Muskel: minst 10 mg. Se anvisningen Muskelbiopsi, metabol utredning.

Helblod: analysen kan även göras på blodprov, dock finns stor risk för falskt negativt svar eftersom halten muterat mtDNA kan vara avsevärt lägre i blod.
Venblod. EDTA-rör (lila propp). 4 - 5 mL blod. För små barn minst 1 mL blod. Skriv tydligt på remissen "Blodprovet får ej centrifugeras eller frysas".

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" samt "Blodprovtagning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning.
Förvaring / transport:

Muskelbiopsi för genetisk diagnostik måste förvaras och skickas fryst. Ring till CMMS (08-123 714 48) innan du skickar iväg muskelbiopsin.

Blodprov för genetisk diagnostik måste förvaras och skickas som helblod. Får ej centrifugeras eller frysas. Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skicka i rumstemperatur. Kan även skickas med post (helst som 1:a-klassbrev). 

För både muskelbiopsi och blodprov gäller:

 • se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner
 • skicka i början av veckan
 • skicka till följande adress:

DNA-sektionen, CMMS 
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
Ackreditering:
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.