Muskelbiopsi, metabol utredning

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Används för biokemiska, morfologiska, histokemiska och molekylärbiologiska undersökningar vid misstanke om defekt i den mitokondriella andningskedjan samt vid misstanke om vissa andra muskelsjukdomar.
Remiss:

Patienter inom Stockholms läns landsting: konsultremiss i TakeCare

Patienter utanför Stockholms läns landsting behöver två ifyllda remisser:

 • konsultremiss
 • specialistvårdsremiss.

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet
 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kliniska data 
 • Medicinering
 • Bedöm behovet för provtagning under narkos.
Provtagning:
 • Remiss för provtagning skickas till (CMMS). Patienten kallas för provtagning på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
 • Provtagning på vuxna utförs på CMMS mottagning, Karolinska vägen 37A (fd Astrid Lindgrens Barnsjukhus).
 • Provtagning på barn utförs på pediatrisk dagvårdsavdelning.
 • Provtagning utförs i lokalbedövning i underbenet (m. tibialis anterior).
 • Provtagningen under narkos/lustgas utförs i undantagsfall. Om patienten behöver provtagning under narkos, ange detta på remissen.  
 • Om patienten inte kan flyttas kontakta CMMS för diskussion om provtagning.

Skicka remisser till följande adress:

Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar
L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Förvaring / transport:

Patienten kallas för provtagning på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Om patienten inte kan flyttas kontakta CMMS för diskussion om provtagning.

Svarsrutiner:
Analysen utförs vid behov (ungefär 2 - 4 gånger per vecka).
Bedöms av laboratorieläkare.
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut