PKU-laboratoriet

Adress och öppettider

Kontakta PKU-laboratoriet

E-post: pku.karolinska@regionstockholm.se

För prover utan svarspostetikett

PKU-laboratoriet, CMMS
Anna Steckséns gata 47, L7:05
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

 

Telefon och telefontider

Måndag - Fredag 8:00-16:00
Lunchstängt 11:00-12:00

Telefon: 08-123 71470
Fax: 08-123 71474

Läkare nås på telefonnummer 08-123 71473.

Vid kristillstånd kontakta en läkare jourtid via sjukhusets växel 08-123 70000.

PKU-laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är Sveriges enda laboratorium för nyföddhetsscreening med blodprov.

PKU-provet erbjuds till alla nyfödda barn i Sverige idag och screeningprogrammet omfattar för närvarande 26 olika sällsynta behandlingsbara medfödda sjukdomar. Var och en av sjukdomarna beskrivs under "Sjukdomar som ingår i screeningprogrammet med PKU-prov".

Om PKU-laboratoriet

PKU-provet ska tas så fort som möjligt efter 48 timmars ålder. Ju senare provet tas efter denna tidpunkt desto svårare är det för laboratoriet att hitta de sjuka barn som programmet avser finna. Dessutom leder försenad provtagning till att sjuka barn i högre grad redan är påverkade eller irreversibelt skadade när resultatet av screeninganalysen är klar. 

Provet utgörs av blod som droppas på filtrerpappersdelen av en speciell remiss som rekvireras från vår webbutik.

Provet skickas till laboratoriet samma dag som det har tagits.

För nyföddhetsscreeningen används de svarspostetiketter som screeninglaboratoriet tillhandahåller så ni inte behöver köpa frimärken. Om ni saknar etiketter kontakta laboratoriet på telefon, alternativt e-post. Det är viktigt att brist på svarspostetiketter inte försenar prover. Om ni helt saknar etiketter går det att skriva motsvarande adress för hand. Målet är att alla nyfödda barn i Sverige ska vara färdigscreenade inom en vecka från födseln.

Information relaterad till provtagningen

Sjukdomar som ingår i nyföddhetsscreeningen med PKU-provet

PKU-provet tas på alla nyfödda i Sverige sedan mitten av 60-talet. Syftet är att hitta barn med någon av ett antal sällsynta men allvarliga medfödda sjukdomar som går att behandla och där en tidig diagnos är viktig för prognosen.

Webbredaktör: Viktoria Wolpher

Granskare: Rolf Zetterström , Läkare/Chef

Uppdaterad: