Provtagning och analys

Karolinska Universitetslaboratoriet har sedan pandemins start successivt ökat och skalat upp provtagning och analys för covid-19 till aldrig tidigare nivåer.

Ett år efter pandemins start har Karolinska Universitetslaboratoriet, KUL analyserat 1,1 miljoner PCR-tester och 770 000 antikroppstester.

  • I juni 2020 fick Karolinska Universitetslaboratoriet upppdrag att samordna storskalig testning i regionen för att kraftigt kunna öka testningen för covid-19.
  • Från 15 juni till den 30 augusti genomfördes 596 842 test för covid-19 (440 603 för antikroppar och 156 239 för PCR) i regionen genom Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • KUL har sedan sommaren ökat sin provtagningskapacitet och en vecka i september genomfördes bland annat 27 000 PCR-test. Majoriteten av proverna svaras ut inom ett dygn. Snabba provsvar är till exempel helt avgörande för att personal med symptom snabbt ska få veta om de kan gå till jobbet eller inte.

Enormt stor utbyggnad

KUL har snabbt byggt upp provtagningsverksamheten och kunnat öka kapaciteten när fler behövt testa sig. Under hösten har Karolinska mångdubblat provtagningen för covid-19. Verksamheten har varit hårt belastad med en väldigt stor efterfrågan och medarbetarna jobbar fortsatt hårt för att möta behoven,

Ett omfattande jobb ligger bakom den framgångsrika och utökade testverksamheten och under t e x andra veckan i september ökade kapaciteten med ytterligare 1 000 PCR-test per dag jämfört med förra veckan.

Det är bland annat nya arbetssätt med analyser dygnet runt för allmänhetens prover samt nya instrument som bidrar till att svarstiderna för pcr-proverna för covid-19 gått ner.  Se film, från september, om analyskapacitet för pcr-prover här.

I oktober analyserade medarbetarna i laboratorieverksamheten varje vecka cirka 40 000 prov för covid-19 (både PCR och serologi). I början av november passerades en miljonte provtagning och utbyggnaden som Karolinska Universitetslaboratoriet genomfört av testverksamheten under pandemin är historiskt stor.

Vaccination är påbörjad

I en första fas i mitten januari 2021, vaccinerades omkring 4000 medarbetare i prioriterade verksamheter - intensivvården, infektion och akutverksamheterna.

Under februari/mars erbjuds övrig personal som jobbar kliniskt, vaccination. Det handlar om 7000 medarbetare i denna fas. Det innebär att Karolinskas runt 11 0000 medarbetare som arbetar patientnära, då har erbjudits möjlighet till vaccinering.

Karolinska har i ett nästa steg fått i uppdrag att vaccinera 150 000 invånare i regionen, förberedelser för detta görs både på Karolinska i Huddinge och Solna. 

Mer från verksamheten:

Tre frågor om läget på Molekylärdiagnostik i Solna

Hur är läget just nu i sjukhusets verksamheter? Mikael Ström, enhetschef för Molekylärdiagnostik Solna, ger oss en inblick i hur det är hos dem. Läs mer om ananlystrycket, skillnader från i våras och arbetsbelastningen.

De har analyserat tusentals och åter tusentals misstänkta covid-19-prover. Arbetet har krävt snabb omställning och upplärning av nya medarbetare. Häng med in till Karolinska Universitetslaboratoriet. Se bildspelet: