Tre frågor om läget på Molekylärdiagnostik i Solna

Nyhet

Hur är läget just nu i sjukhusets verksamheter? Mikael Ström, enhetschef för Molekylärdiagnostik Solna, ger oss en inblick hur det är hos dem nu.

Hur ser analystrycket ut nu?

- Efter julhelgerna har trycket varit lite lägre jämfört med i december. Vi har något färre prover att analysera för SARS-CoV-2 samtidigt som vi har byggt upp mycket kapacitet. Det är fortfarande väldigt många analyser som utförs och jämfört med situationen före pandemin är det mycket stora mängder prover som hanteras.

- I dagsläget har vi inga köer i våra flöden och även en viss kapacitet att ta emot fler prover än vad vi gör just nu. Fortsatt råder dock en begränsning på tillgången av testkit för de snabbaste analyserna. Det beror på en global brist, vilket gör att det finns en begränsning i antal tester. Detta har vi till viss del kunnat kompensera genom införande av nya instrument. 

Är det stor skillnad jämfört med i våras?

- Det är ett helt annat läge nu jämfört med i våras. Då var det akut brist på många förbrukningsvaror och omöjligt att köpa fler instrument. Vi var också ensamma om coronadiagnostik i hela Stockholm. Vi har nu fler analysplattformar och har dessutom fler personer på plats som jobbar med analyserna samtidigt som vi har ställt om vår verksamhet till en 24Sju-organisation med stabil produktion dygnet runt. Det finns också fler laboratorier som bidrar. Tillverkarna har också till del kommit ikapp i sin produktion vilket gör att vi inte upplever samma akuta brist på materiel som vi gjorde i våras.

Upplever du att personalen på avdelningen orkar med?

- Trycket på diagnostiken har egentligen ökat konstant sedan vi började analysera för SARS-CoV-2 i februari 2020. Den nedgång som sågs i antalet smittade under våren och sommaren märktes inte på laboratoriet där trycket på testning hela tiden ökade. Det gjorde att personalen hade en väldigt hård belastning under hela 2020, vilket vi såklart fortfarande märker. Nu har vi dock ett bättre läge sedan jul och arbetstempot för stunden känns långsiktigt hållbart. Men det känns fortfarande osäkert om det förblir så.