Forskning snabbt igång

Forskningen rörande covid-19 kom snabbt igång och med stor kraft. Karolinska har beforskat covid-19 mer än något annat svenskt sjukhus. Här hittar du några exempel på forskningsarbete och studier inom området.

Tidigt samlades forskningspersonal och resurser för att stötta covid-19 forskningen på sjukhuset, för att säkerställa snabb och säker ny klinisk evidensbaserad kunskap om effekt, behandling och rehabilitering för våra patienter.

I början av 2021 bedriver Karolinska över 100 studier på covid-19. Bland dessa finns en kohortstudie bland samtliga 2 600 kvinnor som fött barn på sjukhuset under mars-juli 2020, en stor studie med cirka 13 000 medarbetare som rör exponering för covid-19, och en kartläggning av covid-19:s långtidseffekter på olika organ och funktioner.

I september 2020 hade sjukhuset totalt 90 etikgodkända kliniska covid-19 studier, vilket är flest i hela landet. Nu har omfattande provsamlingar för biobanking med direkt koppling till covid-19-forskning startat och ett antal vetenskapliga arbeten har redan publicerats.

Här följer några exempel på forskningsarbetet:

Patienter med nedsatt immunförsvar får covid-19 vaccin i studie

Den kliniska studien är en gemensam satsning mellan olika verksamheter på Karolinska. Vaccinsvar hos patienter med nedsatt immunförsvar kommer att studeras och eventuella biverkningar följas. Patienter med nedsatt immunförsvar är i många fall extra känsliga för covid-19 sjukdom. Dödligheten är också högre i denna grupp. Första patienten i studien vaccinerades 23 februari.

Mobilen hjälper vårdpersonal med trauma kopplat till covid-19

Forskare undersöker om en enkel uppgift på mobilen kan hjälpa om man får jobbiga minnen från svåra händelser kopplat till covid-19. Studien vänder sig till vårdpersonal och förhoppningen är att metoden ska leda till ökat välmående, färre minnen från trauman och förbättrad arbetsfunktion. Läs mer här

Ovanlig hyperinflammation hos barn med covid-19 kartlagd

Forskare har gjort en omfattande kartläggning av immunsvaret hos barn som drabbas av ett ovanligt men livshotande inflammatoriskt syndrom i samband med covid-19. Petter Brodin, barnläkare och en av huvudförfattarna till studien berättar mer här: Mer kunskap om sjukdomsförloppet är viktigt för utvecklingen av behandlingar. 

Studie av stress, samarbete och säkerhetsklimat

Covid-19 pandemin har inneburit en unikt stor belastning på sjukvården och ökningen av antalet intensivvårdsplatser har varit exceptionell.  Studien ska undersöka vilka effekter stora omställningar i sjukvården har på stress, samarbete och säkerhetsklimat och genomförs bl a på Karolinska.

Behandling i tryckkammare för covid-19-patienter

Kan behandling i tryckkammare hejda covid-19 så att patienter slipper intensivvård? Det undersöks i en studie på Karolinska Universitetssjukhuset.

Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än tester visat

Nya resultat från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 uppvisar så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset, även om de inte testats positivt för antikroppar. Läs mer om resultaten gällande T-cellsimmunitet här. 

Hur ser forskningsläget för covid-19 ut med fokus intensivvård?

Lars I Eriksson, professor, överläkare och FoU-chef på Perioperativ Medicin och intensivvård, PMI ger sin bild av läget inom Karolinska med fokus på Forskning och Utveckling, FoU, inom intensivvården (intervju, maj 2020): "Ett stort antal kliniska studier framförallt riktade mot sviktande vitala organfunktioner, rehabilitering och teamarbete har startat".

Hur ser forskningsläget för covid-19 ut med fokus infektion?

Anders Sönnerborg, professor och överläkare Medicinsk Enhet Infektion ger här sin bild av läget på Karolinska med fokus på Infektion (intervju, maj 2020). "Vi är igång med behandlingsstudier, studier rörande cytokinstormen och genomför viktig provtagning."

Insamling av biobanksprover

Insamling av biobanksprover på Karolinska ska bidra till forskning om covid-19 och utveckling av vården för patienterna. Flera verksamheter samarbeter i arbetet  med biobankning av prover innebär. (Läs mer om vad det innebär här).

Stor studie om coronavirusets spridning

I april 2020 startade en stor studie för att undersöka hur spritt coronaviruset är bland personal och patienter i Region Stockholm. Studien drivs från Karolinska och ska testa personer som inte uppvisar symptom. Joakim Dillner, professor och en av initiativtagarna till studien berättar mer.

Läs mer