Forskningsfinansiering för studie av stress, samarbete och säkerhetsklimat

Nyhet

Lisbet Meurling, överläkare Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats forskningsfinansiering för att undersöka vilka effekter stora omställningar i sjukvården har på stress, samarbete och säkerhetsklimat. Studien kommer, bland annat, att genomföras på Karolinska.

Covid-19 pandemin har inneburit en unikt stor belastning på sjukvården och ökningen av antalet intensivvårdsplatser har varit exceptionell. Detta innebär att de stressfaktorer som är normalt förekommande inom intensivvårdsverksamhet, som till exempel toppar av hög arbetsbelastning och införande av ny teknisk utrustning, ökat markant.

Inom ramen för Afa Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö- och hälsa har Lisbet Meurling, överläkare på PMI och medicine doktor vid Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, tilldelats 3 914 000 kronor för att undersöka vilka effekter stora omställningar i sjukvården har på stress, samarbete och säkerhetsklimat. 

- Vi kommer i studien att fråga personer som aktivt bidragit i intensivvården under covid-19 om stress, samarbete och säkerhetsklimat. Detta kommer vi att göra upprepat under pandemin samt efter att den avklingat. Vi kommer också att titta på personalomsättning och sjukskrivningsfrekvens på gruppnivå, säger Lisbet.

Studien, som genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus, Mälarsjukhuset Eskilstuna samt Nyköpings lasarett, kommer att baseras på enkäter och intervjuer av frivilliga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Första omgången enkäter distribuerades på Karolinska i slutet av våren 2020, därefter har flera sjukhus anslutit sig och nästa omgång enkäter distribueras snart.

Studien hoppas kunna bidra med kunskap och beredskap inför framtiden. Detta både vid mer vanligt förekommande toppar av hög arbetsbelastning men också vid extremsituationer.