Innovation och Utveckling

Välkommen till Innovation och Utveckling på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för dagens – och morgondagens – patienter.

I-AID – regional kraftsamling för att snabbare införa AI i vården

Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting går samman för att snabbare driva utvecklingen – och införandet – av AI i diagnostiska verksamheter, utifrån patientens och vårdens behov. Målet är säkrare och snabbare diagnostik för att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt och skapa mer jämlik vård. Den nya regionala AI-satsningen går under namnet Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik I-AID. (Klicka på rubriken för att läsa mer).

Nyheter Utveckling och Innovation

Se äldre nyheter

Webbredaktör: Erika Nydahl