Utbildning

Dagens utbildning förbereder morgondagens medarbetare. Att tillhandahålla kvalitetssäkrade, akademiska lärandemiljöer utgör en viktig och naturlig del i vårt arbete.

Varje termin tar vi på Karolinska Universitetssjukhuset emot många tusen studerande från universitet och högskolor, gymnasieskolor, komvux och yrkeshögskolor. Utbildning på universitets-/ högskolenivå sker i nära samverkan med främst Karolinska Institutet men även andra universitet och högskolor. Den kliniska utbildning på gymnasienivå sker i samarbete med Stockholms gymnasier, komvux och yrkeshögskolor. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik är en central och integrerad del av arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Här har också utbildningen en given anknytning till den kliniska forskning som bedrivs på sjukhuset.

Gå vidare till