Klinisk utbildning för högskolestuderande

Du som gör din kliniska utbildning eller praktik på Karolinska Universitetssjukhuset möter dagligen patienter som har behov av högspecialiserad vård. Du får tillgång till kompetens från sjukhusets handledare och medarbetare inom många olika professioner. Det finns ett brett spektrum av vårdområden, varav flera är unika för just Karolinska Universitetssjukhuset.

En del av uppdraget vid Karolinska Universitetssjukhuset är att utbilda. Varje år utbildas tusentals studenter i den kliniska verksamheten.  Den praktiska träningen utgår ifrån olika professioner och öppnar för möjlighet till framtida jobb inom hälso- och sjukvården. Vi ser dig som studerar som blivande medarbetare och kollega.

Sjukhuset tar emot studenter främst från Karolinska Institutet och Röda korsets högskola men även från andra universitet och enskilda högskolor i regionen, nationellt och internationellt. Utbildnings­programmen är både på grund- och avancerad nivå. Våra största grupper av studenter utbildas inom sjuk­sköterske­­programmet och läkarprogrammet.

På sjukhuset är forskning och utbildning väl integrerade med varandra. Det innebär att det finns goda förutsättningar för dig som student att även ta del av de senaste forskningsrönen.

Kontakt

Helena Wegendahl, utbildningssamordnare

Mer information