Utomläns- och utlandsvård

Vi samarbetar med andra vårdgivare, inom och utom Sverige, och vill gärna skapa långsiktiga partnerskap för att utveckla oss själva och våra partners.

Utomlänsvård – patienter från hela landet

Ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset ger tillgång till högspecialiserad vård med hög kvalitet och säkerhet – oavsett var i landet patienten bor. Vi vänder oss både till andra vårdgivare och direkt till patienter. 

Utlandsvård – patienter från andra länder

Vi utvecklar sjukvård för en internationell marknad. Vi tar emot patienter från hela världen, samarbetar med andra vårdgivare och erbjuder tjänster inom och utanför Sverige. Vi vänder oss både till andra vårdgivare och direkt till patienter. 

International Healthcare