Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessionerna är ett gemensamt Tema. Kvinnohälsa tar emot både kvinnor och män i behov av gynekologisk och obstetrisk öppen- och slutenvård. Våra avdelningar och mottagningar finns både i Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet och med ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde

Webbredaktör: Chatarina Johansson