Vårt uppdrag

Vi är en temagemensamt verksamhetsområde som förser temats medicinska enheter och omvårdnadsområden med administrativ service.

Vårt huvuduppdrag är journaldokumentation och att klassificera vårdkontakter och vårdtillfällen enligt framtagna nyckeltal avseende produktion, kvalitet och patientsäkerhet. Inom temat arbetar vi tillsammans!

För patienten - bidra till en patientsäker vård (administration) av bästa kvalitet

För chefer - öka tidsutrymmet för ledarskap och verksamhetsutveckling

För vårdpersonal - öka tiden för direkt vårdarbete

För medarbetare - vara goda förebilder enligt Karolinskas värderingar ansvar, medmänsklighet, helhetssyn och sätta patienten först i allt vi gör

”Vår kunskap möter vården inom alla områden”