Personcentrerad vård

Vi arbetar aktivt med att utveckla det personcentrerade förhållningssätt vilket innebär att patienten är en person och inte endast sin sjukdom eller diagnos. Utgångspunkten är att ta reda på patientens behov, kunskap, resurser och förmågor. Det personcentrerade arbetet omfattar inte bara mötet mellan patienter och vårdpersonal, utan är lika viktigt i relationen mellan kollegor, medarbetare och chefer. Förhållningssättet ska genomsyra hela organisationen. Vi har pratat med några medarbetare som beskriver hur de i vardagen tar reda på patienten/medarbetarens behov, kunskap, resurser och förmågor dvs. hur det arbetar personcentrerat. Ta tillfället och möt några av oss.

Webbredaktör: Jana Kozanli