Kristina Varkalyte

”Varje dag kan bli bättre, varje möte med en patient kan bli mer vårdande, varje samarbete i det interprofessionella teamet kan bli effektivare. Jag kommer till jobbet inte bara för att utföra mina arbetsuppgifter utan även för att utvecklas som sjuksköterska.”

Inom OO inflammation erbjuder vi sjuksköterskor att går specialist- och magisterutbildningen på arbetstid. Du kan läsa här vad vi kan erbjuda dig.

Intervju med Kristina Varkalyte, leg sjuksköterska och Specialistsjuksköterska, Lungdagvården i Huddinge. Kristina är en av de sjuksköterskor som studerar på 50% och arbetar 50% under sin utbildningstid.

Hej Kristina!

Hur kom det sig att du bestämde dig för att bli sjuksköterska?

Jag är journalist från början, men när jag flyttade till Sverige för drygt 10 år sedan, var jag medveten att jag inte kunde fortsätta jobba inom området. Jag fick tänka om och det blev vården. Jag kom in både i läkar- och sjuksköterskeprogrammet, men valde att bli sjuksköterska. Bästa valet! Så nu är jag en legitimerad sjuksköterska med specialisering inom allergi, astma och KOL. Jag fortsätter att fördjupa mig i lungmedicin och även läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning medicinsk vård. Full fart! Men det är nyfikenhet som driver. 

Vad fick dig att söka till Karolinska och OO Inflammation? 

Nyfikenhet! Under studietiden jobbade jag som undersköterska på en intensivvårdsavdelning. Där var jag hela tiden hos patienter som bland annat fick respiratorbehandling. Jag observerade samspelet mellan patienterna, personalen och den medicinska tekniken, att först se en människa i den högteknologiska miljön. Så småningom utvecklades mitt intresse för omvårdnad vid respiratoriska sjukdomar. Därför blev en lungmedicinsk avdelning som ett självklart val för mig. 

Varje dag kan bli bättre, varje möte med en patient kan bli mer vårdande, varje samarbete i det interprofessionella teamet kan bli effektivare. Jag kommer till jobbet inte bara för att utföra mina arbetsuppgifter utan även för att utvecklas som sjuksköterska. Karolinska är ett universitetssjukhus där man kan växa inom sin profession och inspireras av andras arbeten och framgångar. Den levande forskningsmiljön på Karolinska påminner hela tiden om vikten av att jobba evidensbaserat. Vi ger inte omvårdnad för att vi tror eller tycker något. Vi har vetenskap som underlag för våra handlingar. Om det inte finns något, så skapar vi det! Jag är så stolt över sjuksköterskor som forskar och bidrar till bättre vård! 

Jag pendlar från Enköping och så länge jag utvecklas som sjuksköterska är det värt restiden. 

Vad är mest givande med ditt arbete?  

Alla dessa vårdande möten oavsett om jag jobbar på en lungmedicinsk avdelning och träffar patienter i det akuta skedet eller träffar patienter på en mottagning för uppföljning av non invasiv behandling i hemmet. Jag möter en person med erfarenhet av att leva med en kronisk sjukdom, och jag behöver anpassa mig efter patientens behov. Hur kan min professionella kunskap och patientens erfarenhet mötas? Det är både utmanande och så givande.  

Arbetet inom lungmedicin är mångsidigt. Vill man vårda personer i det akuta skedet - är det en lämplig avdelning. Vill man inte fastna inom ett och samma område är det ännu bättre val att välja lungmedicin, eftersom våra patienter ofta lider av samsjuklighet. Vill man jobba med sekundär prevention? Varsågod! Vill man lindra psykiskt lidande - det behövs här också. Och så vidare. Man är aldrig ensam i att möta dessa komplexa patienters behov. Det finns alltid kompetenta kollegor att samarbeta med.  

Hur ser en vanlig dag ut?  

Är det banalt att säga att en dag inte liknar den andra? Men det är så! Jag träffar personer med olika behov. Om den ena behöver en komplex farmakologisk omvårdnad kan den andra behöva stöd i att sluta röka. Och båda är lika viktiga! Vad är viktigt för dig idag? Återigen kommer vi till den kärnan.